DIABETES EN VOETEN

Deze groep vraagt echter een speciale vermelding. Zo behoren patiënten met diabetes tot de risicopatiënten. Daarom is het van groot belang om aandacht te hebben voor de voeten.


De diabetische voet bij diabetespatiënten ontstaat door het optreden van complicaties. Zoals een slechte doorbloeding, een verminderd gevoel ter hoogte van de voeten, een verminderde mobiliteit en/of orthopedische misvormingen.


Als podoloog is het onze taak om de diabetespatiënten te screenen op voetproblemen. Dit houdt in dat de podoloog een aantal specifieke testen en/of onderzoeken zal uitvoeren.


Namelijk:


Inspectie van de voeten (zowel de stand, huid en nagels).

Inspectie van het schoeisel.

Testen van de gevoeligheid van de voeten met een monofilament.

Controle of er een goede doorbloeding is ter hoogte van de voeten.

De bewegelijkheid testen van bepaalde gewrichten van de voeten


Door het screenen van de voeten kan er een voetrisico vastgesteld worden.


groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet (Neuropathie), op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament.

groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°.

groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen.

groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot.


Na het bepalen van het voetrisico kan er een bepaalde behandeling worden toegepast en advies gegeven worden naar voethygiëne en verzorging van de voeten.


Er is 2 maal per jaar een terugbetaling van een podologisch consult voor diabetespatiënten met een voetrisico vanaf 1. Deze behandeling mag enkel uitgevoerd worden door een erkend podoloog.

Vraag hiervoor een voorschrift bij uw huisarts of specialist.